I MOSTRA PEQUENO FORMATO

Do 17 de decembro de 2004 ao 12 de xaneiro de 2005

Ateneo Ferrolán. Exposición colectiva.