Momentos en cor

Sostén o Nobel colombiano García Márquez que “a vida non é a que un viviu, senón a que un recorda e como a recorda para contala”. Con todo, ás veces, para lembrar con exactitude momentos ou lugares especiais, recorremos á axuda de aparellos tecnolóxicos (cámara fotográfica ou móbil por exemplo)....